Na rynku dostępny jest szeroki wybór polis ubezpieczeniowych, które w znacznym stopniu mogą różnić się między sobą zakresem. Ubezpieczenie nieruchomości to ważna decyzja, dlatego warto ją  podejmować rozważnie. Pod uwagę należy wziąć zarówno zakres ochrony, jak i wysokość koniecznych do poniesienia składek.

Ubezpieczenie nieruchomości jest dobrowolne i nie stanowi obowiązku dla właścicieli lokali mieszkalnych czy domów jednorodzinnych. Z uwagi jednak na to, że obejmuje znaczną część ich mienia, dobrą praktyką jest jego opłacanie.  Daje to komfort, który trudno przecenić. Na wypadek zaistnienia mających miejsce wcale nie tak rzadko zdarzeń losowych, będziemy mogli spać spokojnie.

Na początku określ swoje potrzeby

Jeśli chcemy wykupić ubezpieczenie nieruchomości, musimy najpierw wiedzieć, od jakich zdarzeń chcemy się ubezpieczyć. Warto dokładnie zastanowić się, czego oczekujemy od ubezpieczyciela i jaki zakres ochrony będzie dla nas najlepszy. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują możliwość objęcia ochroną samych murów, mienia stałego oraz mienia ruchomego. O ile pierwszy przypadek nie budzi wątpliwości, o tyle pojęcie mienia stałego i ruchomego może zastanawiać.

W przypadku mienia stałego ubezpieczenie nieruchomości będzie obejmowało wszystko, co zamontowane lub wbudowane zostało na stałe. Będzie to więc armatura sanitarna, wanna, drzwi, okna oraz wbudowany sprzęt AGD. Będą to też wszelkiego rodzaju urządzenia techniczne, np. piece, kominki, grzejniki. Mienie ruchome z kolei obejmuje wszystko, co bez większych przeszkód może być z domu wyniesione. Wśród takich przedmiotów znajdzie się sprzęt sportowy, niezabudowany sprzęt AGD oraz RTV, biżuteria, odzież i inne.

Warto pamiętać, że im szerszy zakres usług, tym wyższa będzie składka ubezpieczenia.

Zdarzenia losowe – wersja podstawowa, czy rozszerzona?

Ubezpieczenie nieruchomości może obejmować ochronę podstawową od ograniczonej ilości zdarzeń lub też znacznie szerszą. Warto przed podpisaniem umowy przeanalizować możliwe zagrożenia i zdecydować, czy chcemy ubezpieczyć nieruchomość wyłącznie od zdarzeń losowych, czy także od tych zależnych od człowieka oraz odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich.

Wśród ubezpieczanych zdarzeń mogą się znaleźć między innymi:

  • Pożar,
  • Powódź,
  • Gradobicie,
  • Uderzenie pioruna,
  • Wichura,
  • Dewastacja,
  • Kradzież,
  • Włamanie.

Ubezpieczenie oc w życiu prywatnym

Ubezpieczyciele oferują niekiedy rozszerzenie ubezpieczenie mieszkania o ubezpieczenie oc w życiu prywatnym. Co daje nam taka dodatkowa polisa? To komfort, o jaki warto zadbać, jeśli obawiamy się konsekwencji szkód wyrządzonych wobec osób trzecich. Dzięki niej towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje szkody, jeśli na skutek naszego nieumyślnego działania uszczerbku dozna osoba trzecia lub jej mienie. Przykład: wybicie szyby w sąsiednim domu przez bawiące się w ogródku dzieci, niefortunne pośliźniecie się przed odwiedzających nas gości, które skutkować będzie uszczerbkiem na zdrowiu itd.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Oprócz zakresu ubezpieczenia warto też zwrócić uwagę na jego przedmiot. Ubezpieczeniem może zostać objęty wyłącznie dom mieszkalny albo także inne budynki lub obiekty zlokalizowane na posesji. W szczególności będzie to garaż, altana rekreacyjna, brama wjazdowa wraz z siłownikiem oraz ogrodzenie.

Zanim podpiszemy umowę na ubezpieczenie nieruchomości, koniecznie zapoznajmy się też z o.w.u. To tam zawarte zostaną takie istotne informacje jak sposób ustalania wysokości szkody oraz wypłaty odszkodowania.

Ocena

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

CommentLuv badge