Czytanie bajek dzieciom  jest bardzo ważne z punktu widzenia ich rozwoju i zaspokajania potrzeb.  Wspólne spędzanie czasu na czytaniu zaspokaja potrzebę bliskości z rodzicem, daje poczucie bezpieczeństwa i wspomaga rozwój dziecka. Ogrom zalet, jaki z niego płynie trudno przecenić. W czasie wspólnego czytania nawiązują się trwałe, oparte na wzajemnym zrozumieniu relacje, które utrzymają się przez całe życie.

Wychowanie poprzez czytanie bajek dzieciom jest doskonałym sposobem nie tylko na wspólne spędzanie czasu, ale również wpajanie dziecku ważnych wartości, jakimi należy kierować się w życiu, kształtowanie prospołecznych zachowań oraz pobudzanie wyobraźni i empatii w stosunku do innych istot żywych.

Czytanie bajek dzieciom – zalety

Rodzice, którzy czytają swoim pociechom bajki, mają w przyszłości o wiele lepszy z nimi kontakt, niż ci, którzy decydują się na puszczanie bajek w telewizji, na tablecie lub z płyt CD. Wspólne czytanie wspomaga rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny dziecka. Czytanie bajek może też być doskonałym pretekstem do przeprowadzenia z dzieckiem rozmowy i omówienia postępowania baśniowych bohaterów oraz zawartych w bajkach morałów.

Czytanie dzieciom bajek wpływa też korzystnie na pobudzenie dziecięcej wyobraźni i empatii. Pomaga zrozumieć, gdzie leży granica pomiędzy dobrem a złem oraz dlaczego złe postępowanie nie jest akceptowalne społecznie.

Czytanie bajek a nauka

Rodzice, którzy czytają swoim dzieciom, stymulują ich rozwój na wielu polach. Możemy mówić o szybszym rozwoju mowy, większym zasobie słownictwa oraz mniejszych trudnościach lub ich całkowitym brakiem, jeśli mówimy o nauce pisania i czytania. Jak już wspomniałam wcześniej, czytanie bajek dzieciom ma też ogromny wpływ na ich rozwój intelektualny, co ma niebagatelny wpływ na przyswajanie wiedzy na późniejszym etapie edukacji.

Czytanie bajek dzieciom poszerza również ich wiedzę o świecie, roślinach zwierzętach i prawach rządzących w przyrodzie. Uczy myślenia i kojarzenia faktów. Pobudza wyobraźnię i daje wiedzę na temat samego siebie, swojego postępowania i relacji z innymi osobami.

Jaka książka dla dziecka?

Wybór odpowiedniej książki powinien być podyktowany wiekiem dziecka. Chodzi tu zarówno o tematykę, jak i występujący w niej zakres słownictwa. Warto stworzyć w domu małą biblioteczkę z bajkami i baśniami, do której dziecko będzie mogło samodzielnie sięgać. Dzięki temu będziemy mogli zaobserwować, które bajki interesują dzieci najbardziej, a które mniej.

Poszerzanie domowej biblioteczki można prowadzić zgodnie z zainteresowaniami dziecka albo uzupełniając ją o nowe, nieznane jeszcze dziecku pozycje. Wspólne, codzienne czytanie i ulokowanie biblioteczki w miejscu łatwo dostępnym dla pociechy pomoże wyrobić w dziecku nawyk codziennego sięgania po książkę.

Wszystkie zalety, jakie wynikają ze wspólnego czytania bajek, sprawiają, że naprawdę warto poświęcać na nie czas. Wystarczy 20 minut dziennie, by zaowocowało to w przyszłości. Czytanie bajek dzieciom to ważna inwestycja w ich przyszłość.

Ocena

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

CommentLuv badge